Νηστικό Αρκούδι – Συνταγές Μαγειρικής

πρακτική άσκηση

Εισαγωγή στη Γεωργία

H Οργάνωση Γη σε χρειάζεται!

Το Τμήμα Επικοινωνίας της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης Γη, προσφέρει 4 θέσεις πρακτικής άσκησης, διάρκειας 6 μηνών (Φεβρουάριος – Ιούλιος 2014).