Νηστικό Αρκούδι – Συνταγές Μαγειρικής

οδηγός καλών πρακτικών

Οδηγός καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού

Μια εκδήλωση ανοικτή για το κοινό, στις 26 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλεων.