Νηστικό Αρκούδι – Συνταγές Μαγειρικής

νερό

water

Ας συζητήσουμε για το νερό

Η κα. Κλειώ Μονοκρούσου, από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS μας μίλησε για την παρούσα κατάσταση των υδάτινων πόρων στη χώρα μας, τα προβλήματα, αλλά και τις προοπτικές και τις λύσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.
νερό

Οδηγός καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού

Μια εκδήλωση ανοικτή για το κοινό, στις 26 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλεων.