Νηστικό Αρκούδι – Συνταγές Μαγειρικής

Η Μεσόγειος ανάμεσα σε περιβαλλοντικά και οικονομικά διακυβεύματα

Καινοτομία, διαφύλαξη, σύμπραξη: προς μια ενισχυμένη συνεργασία για την μπλε ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Η Μεσόγειος ανάμεσα σε περιβαλλοντικά και οικονομικά διακυβεύματα»