Νηστικό Αρκούδι – Συνταγές Μαγειρικής

Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων

Οδηγός καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού

Μια εκδήλωση ανοικτή για το κοινό, στις 26 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλεων.