Νηστικό Αρκούδι – Συνταγές Μαγειρικής

γαλλικό ινστιτούτο

Καινοτομία, διαφύλαξη, σύμπραξη: προς μια ενισχυμένη συνεργασία για την μπλε ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Η Μεσόγειος ανάμεσα σε περιβαλλοντικά και οικονομικά διακυβεύματα»